רשימה או טבלה: T-S NS J245

רשימה או טבלה T-S NS J245

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

List on a small slip of paper, 22 names of indigent persons, mostly women. The first three are in T-S NS J239v (Information from Mediterranean Society, II, p. 462, App. B 84 [dated to 1200-1240])

T-S NS J245 1r

1r

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. בן אלפציח מוסי אלטואף אם חיון
 2. בן אל]א[עסר? אם אברהים אלכיאט
 3. זוגה בו עלי אלצריר עואץ סונבאטי
 4. אם סאדה אלמליגיה אם מנצור
 5. ½ ½

------

 1. כיזראן אברהים כאדם אלנשוה? אם בו סעיד צהרה
 2. ½
 3. זוגה עטיה אם נצר שמואל גריב
 4. מסעוד חלבי אסחק אלבוני ארמלה כרים
 5. א א
 6. לוי זוג אלצרירה ברכאת בן אלשמאע קדאר

תרגום

T-S NS J245 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J245: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.