רשימה או טבלה: T-S NS J191

רשימה או טבלה T-S NS J191

תגים

תיאור

List (calligraphic) of male persons, intended recipients of charity. With one exception ('he paid 1/4 dinar') no amounts are indicated. (Information from Mediterranean Society II, p. 441, App. B 9 [dated 1040-1060])

T-S NS J191 1r

1r

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. מוסי אבן מגן? אבו אלפצל טבראני
 2. סבאע אלאשׁקר וזן רבאעי סעיד
 3. אלמקדסי מחפוט אבן אכו הלאל
 4. תאבת אבן שמעון וסהויל אכוה
 5. אבן אלתניסיה אבו אלחסין
 6. סעדן אלחזאן אברהם בן סלאמ[ה
 7. אבן אלזיק יחזקל בן אצחק
 8. מימון בן גוהרא כרים אלארגאוני
 9. חסן בן סהלאן אלסכרי [[מ..]]
 10. אבן אללאדקי ואבוה הבה בן לבוא
 11. צמין אבו נצר טיב אלאסכנדראני
 12. מוסי עין אלעידה מנצור אבן עיאשׁ
 13. כלוף בן נבאת עיאשׁ בן יחיי בן סברה
 14. אבן קיראס חסין עלי בן תאבת
 15. אלטבאך צדקה בן אמראת בן ממ.[
 16. סוהיל בן הרון כלף בן א[ס]מאעיל
 17. אל]סקא אסחק גלאם אלבהודי
 18. ברכאת בן מימון ען צמאן בן גלאב וש..[
 19. ברכאת אלקלהלולי [כך] חסן אלעגמי
 20. ען צהרה פרג אלמעלם אלמוצלי
 21. צמין אברהם אלדסתרי אבן שׁכניה
 22. ען אלצחשוגי? אבן מראון ען אלגושׁי
 23. הרון ען הלאל אלגזאר פוריג בן
 24. טבויבה ואבנה אבו נצר אלסירקוני
 25. אבן חדידה סעדן אבן אלמעלם
 26. וסיד אלסמאל אבן יעקב אלחמאל
 27. אבן סויד אלזיאת עמאר אל.חול

תרגום

T-S NS J191 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J191: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk. This metadata is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.