רשימה או טבלה: T-S NS 320.62

רשימה או טבלה T-S NS 320.62

תגים

תיאור

Fragment of a list of donors similar to App. C 1, T-S Misc.36.137 (formerly T-S Loan 137) in the same hand and arrangement, in which at least 12 of the 23 names preserved recur. Most of the few sums extant are exactly or nearly identical with those listed there. The average of the sums contributed in silver in the 2 lists has about half the value of those given in gold. (First half of 11th century) (Information from Mediterranean Society, II, p. 471, App. C 2)

T-S NS 320.62 1r

1r

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).

recto

 1. ..[............].
 2. אברהם בר יצחק [
 3. ש]מאל בר יוסף א`
 4. .... בר מומל ג`
 5. יחיה בר סוידי ב`
 6. חסין בר יצחק ב`
 7. אברהם בר יעיש
 8. שלמה [
 9. יאיר בר [
 10. אברהם [
 11. עלי וגליב [
 12. דויד בר [
 13. משה בר [
 14. דויד בר מבורך תמן
 15. מסעוד בר מבורך תמן
 16. אהרן בר נסין ג`
 17. שר שלום בר אהרון? [
 18. מרדכי בר ס[...
 19. י]פת בר סהלאן [
 20. מ]רחביה בר אלעזר ו`
 21. יוסף בר שועיב [
 22. כלף בר עלי [
 23. דויד בר [
 24. יפת [
 25. ..[

verso, very faint

 1. ..[
 2. צמה.[
 3. בן אלחס.[
 4. בן [ח]דאדה רבאע[י
 5. אזהר א` בהיה ב`
 6. יחיה? [......] ב?
 7. .[.......] ב`
 8. ..............]
 9. ...............]
 10. ..........] חסין?
 11. ...........]..קר א`
 12. .ש...

תרגום

T-S NS 320.62 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS 320.62: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.