רשימה או טבלה: T-S Misc.8.29

רשימה או טבלה T-S Misc.8.29

תגים

תיאור

List of contributors to charity, preserving only 26 names, many identical with T-S K15.106. First two, including again the representative of the merchants al-Hakim, give 1/8 dinar, approx 5 dirhams. (Information from Mediterranean Society, II, p. 477, App. C 17 [dating from late 11th or early 12th century])

T-S Misc.8.29 1r

1r

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).

recto, right hand page

 1. בן אלקרי[.]אני תמן אלכהן

אלדמיאטי ב'

 1. מולאי אלחכים דינאר (in Arabic letters
 2. אלשיך אבו נצר ג [[ב]]
 3. אלשיך אבו סחאק אלשיך ב'

אבו זכרי

 1. ו]אלדה סדס
 2. אלשיך א[ב]ו נצר אבו אלחסין
 3. אלעפצי ד' אלאבזארי ב'
 4. אלשיך אבו אלכיר מבארך ב'
 5. מולאתי א בן צביאן ב
 6. ר' צדקה ב אבו אלפצל

אלשראבי

torn off left hand page

 1. בן אלסכירי ה? חס[
 2. אבו אלמנא ב'
 3. ברכאת אלחלבי ב' ח.[

אלצב[א]ג

 1. יחיא אלימני ב'
 2. בן אלואצטי ב' אלכהן

בן שמלאץ

--------------------------------

 1. ערוס ה' אבו אלחסן

אלראגואני [כך] ה'

 1. אבו עלי
 2. אלדלאל ה' אבו אלפרג
 3. אבו יעקוב בן אלמרה ב'
 4. בן נחום ב' חסן אלעטאר א'

תרגום

T-S Misc.8.29 1v

1v

torn off verso

אלשיך אבו אלמ[פ]צל

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Misc.8.29: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.