מכתב: BL OR 5538.1

מכתב BL OR 5538.1

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Letter from Shemuel b. Hofni, June 977.

תיעתוק

Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (New York, NY: NY KTAV Publishing House, 1931), vol. 1.

(Recto)

 1. . . . . . ועמדו במחייתם ובסיפוקם ויתנדבו לו בכל זמן נדבותם
 2. . . . . [ולא ה]עלימ[ו] עין ממנו ואתם אחינו יש בינינו ובין הגאונים
 3. [אבותינו ואבותיכם] זכרם ל[בר] ברית חזקה ואנחנו תמיד נשתע[שע בתורתכם]
 4. . . . . . . . . . הרבה ויקרכם ובחכמתכם ובינתכם ורחמנותכם
 5. . . . . . . . . . . . . . . שמות החשובים שלנו ברכות רבות שיחולו
 6. [עליכם מאת ע]שה שמים וארץ ובכל שנה ושנה נצוה ויכתבוכם
 7. [אודות צער]נו ועשקינו. ונגלה לכם לחצנו ודלותנו. ורוב החובות
 8. [שעלינו. כדי ש]תרחמונו ותזכונו בנדבותיכם ומתנותיכם וכמ[ו שהיה]
 9. [מנהגכם] ל[עשות] עם הגאונים אבתינו נוחם עדן ועינינו יצפו משנה
 10. [לשנה ואנח]נו נרעבים ונכאבים ותוהים ונאנחים מ . . . . . . . . . .
 11. . . . . . . בשם זולתנו ולא היה לנו הנ[את] שום ולא חלק ולא
 12. [נחלה בנדב]ת האיש הישר. בחיי [צ]דקות מוכשר. ובא אחי
 13. . . . אדירנו אצול מהדרינו מר רב שמריה ראש קהל ושאל
 14. . . . . . . שן ישימהו ייי תפארת בקהלו. ויעצים חילו. וימלא
 15. [משאלתו וידענו] חכמתו. וגודל בינתו. ועוצם שבחו. ונדבת רוחו.
 16. . . . . . . . ושמה בשם אחד החכמים המתכנה בשררות
 17. . . . [ולק]ח . . . . כל משלחותיכם אליו . . . . . . . .
 18. . . . . . . . מאד ובכינו והורדנו דמעות כמים ונשבר לבנו
 19. . . . . . . כל עיקר וכל הזקנים האוהבים שלנו ורבי עם
 20. . . . . . ש . . . תם ממנו משלחותיכם ולכן אנחנו צועקים
 21. . . . . . זאת ממנו ומן החכמים שלנו ותתנדבו לנו נדבות
 22. . . [ות]של[ח]ום עם החומשים שלכם אלינו ובשמנו ותדבר[ו]
 23. . . . . . . . והשופט והחכם נט רח ותרצוהו בעדינו ותחנינוהו
 24. . . . ב . . . תינו ולא ימנע חסדו ממנו ולא יעלים עיניו
 25. [ויעשה עמנו] כראוי לו וכאשר אנחנו עושים בעבורו תמיד
 26. . . . . . . . . הגדול בסוחרי מבקר מר יעקב בן מר ברהאן
 27. . . . . . . . . . ועל כל החכמים ותכתבו לפנינו שאלותיכם
 28. . . . . . . . . . . . . . . ם וימציאם ושלומכם ירבה תמוז שנת
 29. רפ"ח ברית שלום

תרגום