רשימה או טבלה: T-S K15.93

רשימה או טבלה T-S K15.93

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

List of about ninety persons receiving subsidies for their capitation tax obligation, similar to T-S K15.14 + T-S K15.66, Apps. 4-5. Many names and sums are identical. As in official documents from the Fatimid chancelleries, a blank space, three times as wide as the height of the script, is left between the lines. Thus, no doubt, the list was destined for public display. Col. I, l.2 'from the collection, pesiqa' is added because of a special circumstance. It was found that the person concerned was unable to pay even the very reduced rate of 1/4 dinar imposed on him. Verso col. II, l. 11: Yahya al-Majjani, 9 qirats. probably the well known merchant, in dire straits that year and in need of assistance with his capitation tax. (Information from Mediterranean Society, II, p. 440, App. B 6, dated 1040-1060)

T-S K15.93 1r

1r

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).

recto

 1. בן אל[.]ך.. נצף בשׁר בן מרה אלאלתי נצף
 2. בן ויעה[י]ם? מן אלפסיקה רבע בן חב... נצף
 3. אברהים אלאקרע תלת בן כתיר רבע ותמן
 4. אסמעיל אנדלסי נצף שׁועה בן בטאט שׂבעה קראריט
 5. אלחבר בן מעקודה? נצף אבו איוב נצף אסמע' בן בשׁר רבע ותמן

מעל שׂ' 5 //אקא. אל..//

 1. אלעזר אלטברני תלת מסלם בן גלאב נצף [.ף]
 2. מוסה בן מגאן רבע ותמן יעקוב אלחמאל רבע ותמן
 3. מכתאר נצף [.צ] אלעכוי רבע ושׂדשׂ
 4. סהיל רבע כלף בן מגן סדשׂ אבו אלסרור רבע
 5. צמין דווד אלעכבר[א]ני אלצבאג נצף ורבע נציר אלמרתכי נצף ורבע
 6. צאחב בן שׁעיה נצף ורבע עמאר אלחיפי נצף
 7. מסלם אלצארפי נצף בן זטיטה נצף
 8. בן יושׂיה רבע ת/א/בת אלטואף רבע ותמן //אכו תאבת נצף//
 9. בן אלבויע נצ[ף] עלון בן אלפרג בן אלדקאק רבע
 10. מסלם [.ם] שׁחמה נצף ורבע בן יעקב אלחמאל רבע
 11. אלחזאן אלעגמי רבע אלעגמי אלשׁיך נצף
 12. פרג בן טביבה תמן בן אסחאק אלצריר נצף
 13. אכו שׁקיר רבע אלמקדסי צאנע קאסם אלקזאז
 14. שׂ[....................].. נאקד נצף
 15. ........................צ]בי חנין אכו מסלם נצף

תרגום

T-S K15.93 1v

1v

verso

 1. .............................].אר תשׂעה קראריט
 2. ............................] מרדכי אלעגמי נצף ורבע
 3. ............................] אברהים בן דובאג אחד עשׁר [קר]אט
 4. הבה בן אלם.[..] נצף עמאר אלמגרבי תמן בן עבד אלגלאם נצף
 5. צאלח אלסקלי נצף יוסף בן מרה הלון כמשׂה קראריט
 6. אברהים אלחלאל נצף כלף צבי אלחבר תשׂעה קראריט
 7. שׁמעון אלצבג ואבוה דינאר אברהים בן סלאמה רבע דינאר
 8. בן אלמעט [א]לל[אד]קי תשׂעה קראריט מחבוב אלמגרבי ואבנה דינאר ונצף
 9. ם... בן טירה? תלת בן חסן אלצהרגתי //בן מכתאר// רבע ותמן
 10. בן אלבטוק? רבע ותמן כלוף בן נבאת נצף ורבע

חסין [בן] מנצור רבע ושׂדשׂ [.ו]

 1. אלעזר בן פרח נצף ורבע יחיי א[ל]מגאני תסעה קראריט

סעד אלבאניאסי תסעה קראריט סלימאן תקאב אלולו נצף

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S K15.93: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.