רשימה או טבלה: T-S K15.34

רשימה או טבלה T-S K15.34

תגים

תיאור

Calligraphic list of 29 persons (to be solicited), professions ranging from butcher to physician. A list of potentially related names in Arabic script appears on the verso (Information from Mediterranean Society, II, 497, App. C 71)

T-S K15.34 1r

1r

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. מוסי בן דאווד נאצר בן תמים נאצר בן אלביאן
 2. נאצר בן אלמגרבי דאווד אלצבאג מוסי אלחגאזי
 3. יוסף בן ודינה מופק בן אלמנקי ישועה אלצאיג
 4. פאצל בן שעיא הל[א]ל? בן רשיד מכין בן מרדוך ל
 5. מכרם בן מחאסן מוסי בן שויץ
 6. בן אלמנאשפי צפי בן אבי אלזכאר נאצר בן טייב
 7. אברהים בן קטאבה מופק אלגזאר [[מנחם]]
 8. מנחם בן אלעפיף מוסי בן אבו עלי אלחכים
 9. אבו עלי בן דאווד הבה בן אלבנסא? אבו סעד בן טיב
 10. אבו סעיד בן אבי אלו.ל אסחק בן קטאבה
 11. בן אבו סעד בן אלקאבלה בן אבי אלעלא בן אלדהבי
 12. מוסי שקיקה

תרגום

T-S K15.34 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S K15.34: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.