רשימה או טבלה: T-S K15.32

רשימה או טבלה T-S K15.32

תגים

תיאור

Fragmentary list of contributions, it seems in the hand of Shelomo b. Eliyyahu, details of about twenty-five preserved: five giving 1, eight giving 1/2, two giving 3/8, three giving 1/4. (Information from Mediterranean Society, II, 493, App. C 56)

T-S K15.32 1r

1r

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. אלמולי אלתפא[ר]ת נצף
 2. אבי אלפצל אצרפי אלהן אבו אלפרג
 3. ר נצף
 4. אבי אלעלא צירפי אלשׁיך אבי אלמגד בן אלעף..
 5. רבע נצף
 6. ולדה אלאסעד מנגא אלכהן אלשׁיך אבי אלבקא
 7. א ½ ½
 8. אלשׁיך אבי נצר סכרי אלשׁיך אבו אלרצא ר שׁלמה
 9. א נצף רבע
 10. אלפקיד אלתקה בן אלשׁיך דאוד בן אלץ... בו אלפרג בן בשׁר
 11. נצף א נצף ת
 12. אלשׁיך אבי אלפכר //בן// מכין בו אלעז בן אלזכי וואלדה אלמעלם ר אברהם
 13. רבע ות רבע רבע רבע ות
 14. .]... אלאדיב [[אלבית רבע]] בו אלמגד אלכהן
 15. ............................] א
 16. ............................]ל בן אלשׁבוי
 17. .............................ר]בע ות
 18. ...............................] בן אלבחנוני? בו אלצעד
 19. ................................] אלצבאג מנש[ה? א
 20. ..................................ר]בע ו[ת]

תרגום

T-S K15.32 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S K15.32: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.