רשימה או טבלה: T-S K15.28

רשימה או טבלה T-S K15.28

תגים

תיאור

Recto: Much effaced list of donors to charity. With one exception all called by their first names. Nineteen pledges of at least twenty-two persons. (Information from Mediterranean Society, II, p. 475, App. C 11)

T-S K15.28 1r

1r

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. שלמה רבע
 2. כ.אן אלבשקי? רבע
 3. עמאר ושריכה רבע
 4. ישוע[ה] רבע
 5. אבו אלמכין רבע
 6. אברהים ונחום רבע
 7. אבו אלטיב רבע
 8. מחסן רבע
 9. אברהים בן חסן רבע
 10. אבו ר.ור רבע
 11. אברהים תלת
 12. סמחא סדס
 13. נציר תמן
 14. יוסף דרהמין
 15. אסכנדאני [כך] ג

margin

 1. אבו עמר ג הרון ת[...]. מנה? ב...תמן

תרגום

T-S K15.28 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S K15.28: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.