רשימה או טבלה: T-S K15.10

רשימה או טבלה T-S K15.10

תגים

תיאור

Hastily written list of about 40 contributors, 18 of whom are called Rabbi. An indication of very late origin is that the father's name follows that of son without b. = like a family name. The two elders at top of verso, but without numbers, Elimelech Kohen and Eliezer, probably were in charge of the collections for two weeks. (Information from Mediterranean Society, II, 497, App. C 75)

T-S K15.10 1r

1r

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. הר' יוסף רחום ר' אברהם פתתה
 2. א 3? 21
 3. אברהם דיין ר' דוד ופינה
 4. 6 8
 5. ר' חנן שמס ר' אליה טרבלסי
 6. 46 8
 7. ר' דני אצאק ר' יצחק פוגיס

4 2

 1. ר' יצחק פתתה ר' דוד סינופולי
 2. 10 46
 3. ר' שבתי קלעי ר' יוסף
 4. 24 מלתי 45
 5. ר' נתן אפרים
 6. 9
 7. ר' ישועה פויגס ר' ישועה מאיר
 8. 23 43
 9. אלל
 10. 6
 11. יצחק הנן ר' אהרן אלקלעי
 12. 2 24
 13. אברהם ר' דאנו
 14. 2 4
 15. עובדיה כהן
 16. 2
 17. יצחק אלקיעי
 18. 4
 19. יוס [כך] אלכהן שבתי לתני
 20. 2 6

The earlier list, in faded ink

 1. ר סעדיא כהן
 2. ⅕ א
 3. 6 6 ½ 3 ⅕ א
 4. א 6 ⅕ 5
 5. ? 2
 6. ר' שלומיאל דיין
 7. 33
 8. 66 4
 9. 3 ..
 10. יעקב קרסוח
 11. 4
 12. כלפה אלסבי
 13. 43
 14. ר' יצחק ....
 15. מרדוך
 16. 6
 17. ..לי
 18. סמטובו
 19. 6
 20. אברהם אלעדני
 21. בין ימים 6
 22. 6

תרגום

T-S K15.10 1v

1v

verso

 1. אלימאלך כהן
 2. ואליעזר
 3. אלימאלך ואיל
 4. ואל[י]עזר

--------------------------

 1. יהודה שלומה יצחק מלתי
 2. 8 2

-----------------------------

 1. שבתי מרדוך רבא
 2. חצי
 3. מינאחם
 4. פרסון מיסעחה
 5. 2
 6. מסלייח אלאיסקפי
 7. 12
 8. סלמן ר' מלקיא
 9. 4 12
 10. מדוכא שמואל כהן
 11. 12
 12. ר' יצחק קלפי
 13. 6
 14. שלימו גילת משה פוס
 1. מאסי 3
 1. 5 יצחק חנון
 2. אברהם 2
 3. אלמתר
 4. 5
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S K15.10: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.