רשימה או טבלה: T-S H8.82

רשימה או טבלה T-S H8.82

תגים

תיאור

List of contributors, on verso of page from a siddur: Musaf rosh hodesh. Coptic figures. Headed by 'our lord R. Avraham' (Maimonides?) (Information from Goitein index cards)

T-S H8.82 1v

1v

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. סידנא ר' אברהם .. ר' יעקב
 2. ½ 1 ½ 1

-------

 1. אבו אלעלא אבו נצר פא[צ]ל
 2. 8/1+ ¼ ¼ + ½ ½ 1
 3. אבו אלמגד ואכוה אבראהים
 4. ½ 1 ¼ + ½
 5. אלחכים ----- -------

¼ + ½ מנאחם סלימאן

 1. ¼ + ½ ¼ + ½

---- --------- ------

 1. רשיד אבו אלמגד מופק

8/1+ ¼ 8/1+ ¼ אלחכים

 1. אבו אסחק

ורקי 1/3+ ¼

תרגום

T-S H8.82 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S H8.82: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.