רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: BL OR 10652.2

מסמך משפטי BL OR 10652.2
 1. ציטוט
  Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 324-325
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה