רשימה או טבלה: T-S Ar.51.140

רשימה או טבלה T-S Ar.51.140

תגים

תיאור

List of contributors to charity during the time of Abu Ya'qub al-hakim, headed by Mahfuz al-Suri, ca. 1095 (Information from Mediterranean Society, II, App. C 79)

T-S Ar.51.140 1v

1v

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).

recto, right hand page

 1. בשם'
 2. מחפוץ אלצורי ד?
 3. אלשיך אבו.[.].[
 4. אלשיך אבו יעקוב אלחכים .
 5. אלשיך אבו בשר אזהר ב
 6. אלשיך אבו זכרי א
 7. אבו נצר בן אלדיין ב
 8. מנצור בן [.]רה אלכאדם א
 9. מסלם ואכוה ב סלאמה א
 10. מ[נ]גא [[בא.]] קראבה אלזעים ב

שוליים: אבו .[........

recto, left hand page

 1. אבו ס.[
 2. אבו מ.[
 3. אבו אלחסן [
 4. אבו .[
 5. יחיא אלמגר [
 6. אסחק אלד.[
 7. אלשיך אבו נצ[ר
 8. ולד אל[

[

[

תרגום

T-S Ar.51.140 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Ar.51.140: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.