רשימה או טבלה: T-S Ar.39.449

רשימה או טבלה T-S Ar.39.449

תגים

תיאור

List of 31 contributors in Arabic and Coptic numerals (1, 1 1/2, 2 2 1/2, 3, 4 4 1/2, 5, 8, 9) but no denominations of coins. The physician of the hospital here is the al-Sadid of T-S K.149. Arabic was used here no doubt because the originator of the collection was a merchant who was accustomed to corresponding in Arabic rather than in Hebrew script. He also arranged collections in two noted bourses of Fustat (two collections in each bourse), one, the dar al-Fadil, founded by al-Fadil al-Baysani, originally a Fatimid official, but later chancellor and confidant of Saladin, and dar al-Za'fran (saffron house), which was adjacent to the house of gems, repeatedly mentioned in Mediterranean Society (Information from Mediterranean Society, II, p. 508, App. C 139)

T-S Ar.39.449 1r

1r

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).

recto right-hand page

 1. אבו עמר בן אבו ..... 8
 2. אבו עמראן אלעראקי 1 8
 3. אבו אצחאק אלעטאר ½ 4
 4. צהר מנשא 4
 5. חסין 2
 6. אבו אלפצל 2
 7. מעאלי .........
 8. תלת תארס?
 9. ............. 3
 10. אזהר 5
 11. אבו אלפצל ...... אלמעאלי
 12. איצא 1 5

---------------------------

 1. אלתקה אבו אלמחאסן 2
 2. דאר אלריס 2
 3. אלריס אטביב [כך] 4
 4. דאר אלפאצל

recto, left-hand page

 1. אבו אלפצל אבן אלעגמי 4
 2. דאר אלזעפראן 2
 3. מפצל אבן נאנו 3
 4. דכאן סאלם אלנקאד ½ 1
 5. אבו אלעז? אלצבאג 3
 6. דאר אלפאצל ½ 2
 7. כר.. 1
 8. אלתקה דאר אלוכאלה ½ 1
 9. פתוח שריך .... ½ 1
 10. אבו אלתנא 2
 11. אבו אלחסין אבן נפיע 2
 12. אבו אצחאק אלאנבארי? 2
 13. אבו נצר אלגזולי ½ 1 )written with ghayn
 14. אבן דאוד 1
 15. אלטביב אלמריסתאן 1
 16. דאר אלזעפראן ½ 2{

verso, different hand in the Arabic

left-hand page

 1. בן סמאסיה אבו א........
 2. רטל ורבע רטל
 3. אכו דאוד צבאג אל........
 4. .... לולו בן ..........

upside down,

from the numbers, which have some of the three digits, it appears to be accounts

תרגום

T-S Ar.39.449 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Ar.39.449: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.