רשימה או טבלה: T-S 8J6.3

רשימה או טבלה T-S 8J6.3

תגים

תיאור

Verso: List of "those who have not received their share" (al-bāqiyyīn bi-lā akhdh), i.e., in the distribution of wheat. Dating: Probably 1215–40 CE, based on Goitein's assessment and the date of the document on recto. There are three lists. I. Parties receiving wheat. II.Twelve parties (of whom at least six are repeated from list I) getting sums, mostly of 2.5 or 5 (dirhams). III. Names without any explanation added, some identical with those in the list T-S NS J440. The neglected people listed were mostly outsiders, either foreigners (Rum/Byzantium, Persia, Jerusalem, Barqa, etc.) or from Egypt itself (Alexandria, al-Mahalla, Minyat Ghamr, Benha, Damira, Dakarnas). The overlinings may mean these persons have now received, which would explain the fact that mostly it is the same names above and below that are overlined. (Information from Mediterranean Society, II, pp. 462–63, App. B 85.)

T-S 8J6.3 1v

1v

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).

left page:

סדכ.דו

ר'[.]בי..א אמ[ר]אה פ[רנ]ס?

סכנדרי מהא.?

זוגה ....

קדסייה

אם טאהר

אמו אבן .ידאן

---

שׂרה לאה

מליחה דויד

זוגה ה[א]רון

אברהם דקיק[י]

right page

 1. אלבאקיין בלא אכד
 2. בית אלעגמי בן מקדוניה?
 3. א א
 4. אם מנצור ופא אלסקא04
 5. זוגה מנגא א
 6. א
 7. א[ב]ן אכו אבו אלמגד אלדמירי יוסף
 8. נצף ויבה

---

 1. בית דכרנסיה ..רה
 2. א
 3. אלרומיאת ארבעה פי //דאר// אלזית
 4. ד א

---

 1. בהא אלשׁומר זוגה הארון
 2. א נצף
 3. בן מימון אל.[..] בהא
 4. נצף ויבה
 5. מראה ארמלה מן בנהא נצף
 6. בו אלכיר ב[ן] סלימאן אלברקי נצף
 7. מן אסכנדריה כאן סעיד?
 8. אברהים אלחמאל מערפה
 9. נצף אלשׁ אלסדיד

----

 1. זוגה מוס[י]
 2. ויבה ...
 3. .......
 4. בית אל.ם. מנגא ..
 5. 3 5 5

--- ------- --------

 1. ופא דכרנסיה דאר אלזית
 2. 4 5 5
 3. 03 בהא בן מימון מראה בנת אלסאר?
 4. 13 5 5 2/1 2
 5. 23 מחליה זוגה מוסי אלגמרי
 6. 33 2/1 2 5 5

תרגום

T-S 8J6.3 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J6.3: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.