רשימה או טבלה: T-S 8J5.14

רשימה או טבלה T-S 8J5.14

תגים

תיאור

A, b, and c of this folded piece of paper contain List. 'Distribution of money and clothing,' superscribed 'The rest through Abu'l-Bayan' (the parnas). Since this heading ais not followed by a sum, it does not represent the balance of an account, but indicates that one or more preceding distributions were carried out by other officials. Nine persons receive 5 (dirhams), eight, 3, and one, 2, altogether 18 recipients, all women, except for 3--2 of whom are characterized as foreigners. Verso, four distributions of a muqaddar (an item of clothing; three to male persons) and four of a jukhaniyya. Among the recipients a freedwoman and 'the orphans' of one household. In the handwriting of Shemuel b. Saadya, who wrote in the margin an item of another type dated Tishri (Sept.-Oct.), 1183. 14c, ll.5-6 are in the different handwriting of the man, Elazar b. Michael, who wrote this confirmatory note. Entries marked with an asterisk have a wavy line above them, at the beginning, resembling a sine curve, perhaps meaning 'claimed' one entry on 14b is overlined, meaning deleted

T-S 8J5.14 1v

1v

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. אלבאקי ביד אבו אלביאן 1 אבנה [[מכתאר]] //פרח// ב

--------------------- 2 אבנה אבו נצר ג

 1. * בית אלשׁבראוי ה
 2. * ארמלה פהד אלחז [כך] ה
 3. אם אבו אלכיר ה
 4. ארמלה בן קאלץ ה
 5. * מנגא אלצירפי ה
 6. * אם מרואן ה
 7. ארמלה הלאל ג
 8. דיאר גריבה ג
 9. ארמלה אלדקי ג
 10. *ארמלה זין אלפרנס ג
 11. מטלקה פצאיל ג
 12. אם סאלם אלפטסה ג
 13. צגירה גריבה ג
 14. *כלף אלדגאגי ה
 15. בקא בן מחפוט ה
 16. אם מעאני ארמלה אלדקי ה

שׁוליים:

ענד אלכהן אלחמדת בעד דלך לליתים אלמדכור אחדי עשׁר דינאר מצרייה תשׁרי

אתצה שׁמואל

a

 1. אבו אלמגד אללבאן מקדר '
 2. ס[ר]ב אלמעתוקה גוכאניה
 3. ארמלה אבו אלימן גוכאניה
 4. ביד בן אלרקוקי מקדר מחפוט
 5. מכארם בן סהלאן גוכאניה
 6. הבה בן פינחס מקדר מחפוט
 7. * איתאם הבה בן אלרומיה גוכאניה [[מחפוט]]//אבו אלפצל//
 8. שׁיך גריב מן בנהא מקדר

c

 1. וא[.....]. אן אלאבנה אלתי רזקתהא עיסה מן ברכאת
 2. ...]ן בן אלמערוף בצאנע בן סאלם אלמסמאה
 3. חללה לאן ברכאת אלמדכור רזקהא מן עיסה
 4. אלמדכורה בעד מא טלקת כליל אלדי כאן יכסר אלעז
 5. שׁמואל הלוי ביר סעדיה נע ואקול אנא איצא אנני
 6. אעלם מן אלמדכורה מתל דלך אלעזר ביר מיכאל נע

תרגום

T-S 8J5.14 1r

1r

T-S 8J5.14 2r

2r

T-S 8J5.14 2v

2v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J5.14: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.