רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S 8J41.13

רשימה או טבלה T-S 8J41.13
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    [unknown source]‎ (in Judaeo-Arabic).
    כולל digital edition