רשימה או טבלה: T-S 13J6.20

רשימה או טבלה T-S 13J6.20

תגים

תיאור

Fragment of a list of beneficiaries of charity similar to T-S K15.93, App. B 6, and in the same hand. Much effaced. (Information from Mediterranean Society, II, p. 441, App. B 7, dated 1040-1060)

T-S 13J6.20 1r

1r

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. ...................י]עקוב בן צדקה רבע ותמן
 2. ..................אבר]הים בן אלחלאל נצף
 3. אסמעיל [..............יח]זקיל בן אסחאק [נצ]ף
 4. ...].. נצף [......]מסלם בן ...[ר]בע דינאר

[מ]בארך? אל..א. נצ[ף

 1. .....כנד? [.......] רבע [.......]..[.]........[.......
 2. ....בן ..[.]...[...]... ....................
 3. ......] אסחאק אל.ל[...] נצף ...פאן בן ..מל [...
 4. ........רבע ותמן יוסף בן [א]לחפאר [רב]ע ות[מ]ן

[...] בן אכו ...

 1. סעיד אלמ[רת]כי נצף חסין בן צ[ד]קה רבע
 2. צדקה אל...בי [..].. מחפוץ בן [ה]צהרגתי נצף //רבע ותמן
 3. .....

תרגום

T-S 13J6.20 1v

1v

verso

 1. מנשׁה בן בנת אלך.. תלת [....]ט[י]ב אל[א]סכנדראני נצף
 2. בנ[י] אלגארה דינאר ...... נצף חדי[דה] נצף
 3. ..... אלצגיר נצף יוסף בן [אלק]ראס [נצ]ף
 4. צדקה בן .....[נצף] ורב[ע] .ת.. בן אב[רה]ם [נצ]ף
 5. [..............................................
 6. ..........[י]עקוב אלחמאל עשׁר[ה קר]אריט
 7. מושׂה ע[ין] אלעידה רבע ותמן מ[ר]ד[ו]ך אכו .... נצף
 8. ..].. אבו דינאר? נצף ורבע ותמן טבאן בן מ..[.] תלת
 9. צדק[ה? ] חפאץ בן הרון נצף
 10. ]בשׁר בן סלימאן רבע ותמן
 11. ] עיאשׁ רבע
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J6.20: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.