רשימה או טבלה: T-S 13J21.29

רשימה או טבלה T-S 13J21.29

תגים

תיאור

List (late) of names with Coptic numerals on back of unrelated letter. (Information from Goitein index cards)

T-S 13J21.29 1v

1v

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
  1. אלכ` ½ 2
  2. אלוי קיקשנדי? ½ 2
  3. בן אלרטלידיוור 3t
  4. אלמלמד שלום
  5. אלמלמד מוסי קרקשוני ½ 2
  6. ... כלף .. ½ 2
  7. שראלו בן מכין ½ 2
  8. שמואל בן עלם ..
  9. בכי?

שוליים: ואתקר פי ית ידיך מכתוב

נכתב ביה

תרגום

T-S 13J21.29 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 13J21.29: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.