רשימה או טבלה: T-S 12.573

רשימה או טבלה T-S 12.573

תגים

תיאור

List of names with sums in two columns written on the reverse side of a deed connected with the sale of a house written in 1378, time of Amram Nagid. (Information from Mediterranean Society, II, p. 497, App. C 73)

T-S 12.573 1v

1v

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. סיידנא אל..ן אלמעלם הבה אללה בן אלכאתב
 2. ה ק ל
 3. אלח` הבה אללה אלח' שלמה אלש' אברהים
 4. ה ה ה
 5. אלש' עבדון אלש' סעיד אלמתסוק אלח' מפצל
 6. ל ה ה
 7. אלכ' נצר אללה אלמ' יוסף בן אלעודי אלגר
 8. ה ה
 9. בל פרג אל. מהדב אלש' יוסף ו.....
 10. ך א ו ונצף ה
 11. אלכ' נצר אללה אלכ' אל... אלש' אברהים
 12. ב ב ה
 13. אלש' מו[פק?] בן אלסופר ולדה אלש' א..
 14. ב ב א
 15. אלש' יצחק אלש' יעקוב אלש' פרגון
 16. ה ב א
 17. אלש' משה א[ו]לאד עוץ אלכ' אלש'
 18. ג א
 19. מופק אלגבאן עבד אלכרים אלח' יוסף בן עלמ?
 20. א י ה
 21. אלח' והבה אלח' סעיד אלח' סרור אלש' מופק
 22. א ה ה א
 23. אלש' בלפרג אלש.... אלש' צדקה בן שלם
 24. ן ה
 25. מוסי בן אלל[ב]די אל.. שרה?
 26. ה 2 [[.]]

left hand column

 1. אלרשיד ענדי נוקרא
 2. תמן [...] 5
 3. קבץ צביה? ...

תרגום

T-S 12.573 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.573: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.