רשימה או טבלה: ENA NS 77.94

רשימה או טבלה ENA NS 77.94

תגים

תיאור

List of donors of wheat to charity. See also ENA NS 77.107.

ENA NS 77.94 1

1

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. ....אל]בצרי ויבתין
 2. ....] ארדב
 3. אל]תלמיד ויבה ונצף
 4. ....רב]ע ויבה
 5. ....]נצף ויבה
 6. ....]רבע ויבה
 7. ....]נצף ויבה
 8. .......] ויבה
 9. ...]..
 10. ....] אראדב ונצף ורבע ויבה

written up the left side

ואלשיך אבו אלטאהר ולד אלשיך

אבו מנצור ויבה

תרגום

ENA NS 77.94 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 77.94: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain