רשימה או טבלה: ENA 2727.11b

רשימה או טבלה ENA 2727.11b

תגים

תיאור

List of contributors, pledging 1, 2, or 3 dinars, mostly from the well known families Ibn Shay'a, Ibn Saghir, and Bahudi, or prominent notables such as Abu Zikri Hayyim b. (Ammar) Madini (of Palermo) and Abu Zikri (Yahya) b. Menashshe (see Bodl. d79.35). The donations were probably for helping the poor with their capitation tax (see T-SK15.94v). (Information from Mediterranean Society, II, p. 476,. App C, sec. 12)

ENA 2727.11b 1

1

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. בשמך רחמ'
 2. אלשיך אבו סעד בן אלסוכרי [.]
 3. אלשיך אבו אלעלא בן אלבהר[..[ ].]
 4. אלשיך אבו נצר בן צגיר ג
 5. אלשיך אבו אלעלא בן שעיא ב
 6. אכוה אבו אלפרג א
 7. אבו עמרן ואבו אלחסין בני צגיר ד
 8. אבו אלחסין //בן// אלתוניסיה א
 9. אלשיך אבו זכרי בן מנשה א
 10. אבו זכרי חיים בן מדיני א
 11. אלשיך אבו עמראן מ[ו]סי ב
 12. בן שעיא אלצגיר
 13. בן אבו אלמעאלי
 14. בן עלון

תרגום

ENA 2727.11b 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2727.11b: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain