רשימה או טבלה: ENA 2591.8 + ENA 2591.11

רשימה או טבלה ENA 2591.8 + ENA 2591.11

תגים

תיאור

List in large, beautiful Arabic script (perhaps of the judge Shemuel b. Saadya ha-Levi?), containing about 55 names, followed by a column in Hebrew characters with about 23 names, some identical. Abu al-Barakat al-Murid, the purveyor of gold and silver to the mint (see Mediterranean Society, I, p.267). Only three contributions are indicated. Ca. 1180. (Information from Mediterranean Society, II, pp. 504-505, App. C 126)

ENA 2591.8 2

2

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).

verso, right hand page

בסם אללה אלרחמן אלרחים

אלשיך בו אלסרור

................

בו אלפצאיל אלטביב

אלנאכודה סאלם

ואכוה בו עלי

אבו אלסרור בן אל..אס

בו נצר בן אל.....

אל...ע

א[......]צמאן?

אכוה בו נצר

.....אל.....

עבד נצר ..........

צאעד אלימני

בו אלחביב? אל...

אבו אלמגד בן בו עמאמה?

.......

left hand page

..].ל ...

אלפרג?

אסמעיל בן אבו אל.אזר

בקא בן הלאל

אל.א.ר אלבטא..?

אלרפקי?

אבו אלברכאת?

אלרחמאני

הארון אל.מא.

אבו עבד אלרצא

.....]

אבו אל... אל..אני

יהודא אלצאיג

תרגום

ENA 2591.8 1

1

recto, right hand page

בן .....

..........

אבו אל...........

אלכיאר בן .......

אבו עלי בן אל....

אלשיך ....... אלוטאן

אלקטאיף?

אלשיך אבו אלברכאת

אלמורד

.........

בן אל..

אלשיך ......

בו סהל בן אבו ....

בו עלי אלוטאן

אלא..

פצאיל בן אל....

שאכר בן .......{

left hand page, in Hebrew characters

 1. אלשיך אבו מנצור [אלכ]הן<
 2. אלצירפי א<
 3. אלשיך אבו אלסרור אלצאיג א<
 4. אלשיך אבו אלפצאיל אלטביב<
 5. אלשיך אבו אלסרור אלכהן<
 6. אבן מכתאר<
 7. צאעד אלימני<
 8. אלנאכודה סאלם ואכוה<
 9. אלשיך אבו אלחסן אלעטאר<
 10. בסוק ורדאן<
 11. אלשיך אבו נצר אלביאע<
 12. אלשיך אבו אלסרור אלמראדי<
 13. .........]..[.....].ל[...]...<

ENA 2591.11 1

1

ENA 2591.11 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2591.11: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain
 • ENA 2591.8: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain