רשומה קשורה ל-מכתב: Yevr. III B 1154

מכתב Yevr. III B 1154
  1. ציטוט
    Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (New York, NY: NY KTAV Publishing House, 1931), vol. 1.
    למהדורה ראה
    • pp. 261–62