מכתב: ENA 2559.11

מכתב ENA 2559.11

תגים

תיאור

Letter from the office of Yehoshuaʿ Nagid (d. 1355) seeking to bring peace to the community and also urging them to be charitable and especially warning them not to resort to Muslim courts without permission of "the bet din of mutahaddithin" in New Cairo. (Information from Cohen)

תיעתוק

Mark Cohen, "Correspondence and Social Control in the Jewish Communities of the Islamic World: A Letter of the Nagid Joshua Maimonides," Jewish History 1, no. 2 (New York, NY: Springer, 1986), 39-48.
 1. הנה אל ישועתי וכול
 2. אלגמאעה אלכרימה אלמקימין במצר
 3. י]ברכם צורם אנס' יעלמו אן קד וצל
 4. ללגמאעה כתאב מן ענד אדוננו הנגיד יצ
 5. באלכלאם עליכם ואלדעא לכם ולאולאדכם
 6. אנשים ונשים טף ובחורים ואנה יוציכם גאיה
 7. אלוציה באן תכונו לב אחד ותחבו בעצכם
 8. בעץ ותגתהדו פי עמל אלמצוות עלי גארי
 9. עאדתכם כמא הו אלמעהוד מן צדקאתכם
 10. ולא יתעדי אחד ען אמר אלשריעה ולא
 11. יכרג לאומות העולם ואי מן תעדי וכרג
 12. לדיני גוים קבל חצורה לבית דין ללמתחדתין
 13. פי אלקאהרה ואדנהם לכם כאן תחת אל
 14. ברכה פאלחדר תם אלחדר מן אלמכאלפה
 15. ואלחק תע' יכון פי עונכם ויעמר דיארכם
 16. ולא תכלונא מן כואטרכם ושלום
 17. ותקראוהם פי בית הכנסת היג' אלכמיס
 18. ואלגמעה ואלסבת ותרסלוהם לנא יום
 19. אלאחד ושלום

תרגום

Mark Cohen, "Correspondence and Social Control in the Jewish Communities of the Islamic World: A Letter of the Nagid Joshua Maimonides," Jewish History 1, no. 2 (New York, NY: Springer, 1986), 39-48.

(1) Behold God is my salvation, etc. 

(2) The esteemed community living  in Fustat 

(3-4) may their Rock bless them, a(men) n(esah) s(elah), are  hereby informed that the community has received a letter from our lord  the Nagid, l(ong) m(ay he live), 

(5) greeting you and praying for you and your children, 

(6) men, women, children and young men, and ordering  you with utmost

(7) command to be of one heart, to love one 

(8-9)  another, to strive hard to perform the religious commandments, which  as is well known from your charitableness you are accustomed to doing.  

(10) No one shall transgress the authority of the religious law or 

(11) go  to the gentiles' (courts). Whoever transgresses and goes 

(12) to the gentile courts prior to appearing before the Jewish court for "informers"  

(13) in Cairo and receiving their permission is under a 

(14) curse and subject to a warning, and again, a warning against disobedience. 

(15) May God the exal(ted) be your succor and make your habitations  prosper, 

(16) and may you not exclude us from your thoughts. And  peace. 

(17) [postscript]: Read them in the l(arge) synagogue of the  J(erusalemites) on Thursday, 

(18) Friday, and on the Sabbath, and send them to us on 

(19) Sunday. And peace.