רשימה או טבלה: ENA 1822a.76

רשימה או טבלה ENA 1822a.76

תגים

תיאור

Three columns of contributors, giving fidda, 'silver' (a late equivalent for 'dirham'). Characteristic names: Somekh (assistant cantor, Heb.) Furaykh ('Little Chick,' twice), Frjlh (also twice, an abbreviation of Faraj Allah, 'God had helped'). (Information from Mediterranean Society, II, 501, App. C 100)

ENA 1822a.76 1

1

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. ברברי[
 2. מביע [
 3. יום טוב פ[צה
 4. חזן י׳ פצה
 5. ½ ½
 6. אלשטר פצה
 7. א א
 8. משה רב פצה
 9. א א
 10. יוסף פצה
 11. ½ ½
 12. פרגלה פצה
 13. ה ה
 14. יעקב פצה
 15. יא י
 16. מנצור פצה
 17. ½ ½
 18. משה רב פצה
 19. א א
 20. ....... פצה
 21. ½ ½
 22. משה סומך פצה
 23. א א
 24. אברהם חזן פצה
 25. א א
 26. יעקב פצה
 1. יום טוב פצה
 2. א [[א]] א
 3. משה רב פצה
 4. א א
 5. הרון. פצה
 6. יא ח
 7. אברהם סדי׳ פצה אברהם
 8. ב ½ ב נ סדיד פצה
 9. אברהם סדיד פצה ג ב
 10. ב א ½ אברהם פצה

חזן א

יום טוב פצה

ב א

 1. מביע ..
 2. יום טוב פצה
 3. י ½
 4. נוציר פצה
 5. ב ½ א ½
 6. אברהים פצה
 7. ה ג
 8. יחיה פצ[ה
 9. ה ג
 10. י.[..]ה פצה
 11. ב ½ א ½
 12. אברהם סריה? פצה
 13. י ½
 14. אברהם נ סדי׳ פצה
 15. ה ד
 16. חבה פצה
 17. א ½
 18. נוציר פוריך פצה
 19. ב ½ א ½
 20. ניסים פצה
 21. ב ½ א ½
 22. יהודה פצה
 23. ב ½ א ½
 24. פרשותי פצה
 25. ב ½ א ½
 26. אליה פצה
 27. א ½
 28. פרגלא פצה
 29. י ½
 30. עבד אלכרים פצה
 31. ב ½ א ½
 32. יחנה פצה
 33. נוח
 34. עושישה לה
 35. ה פצה
 36. פוריך ג
 37. ב ½ פצה
 38. ½ א ½

תרגום

ENA 1822a.76 2

2

Verso Torn off at top

 1. ]ישה פצה
 2. ב ½ א ½ ג
 3. אברהם שטיר פ2 אלדייו פצה
 4. ב ½ א ½ ה ג
 5. יוסף נ דייו פצה יחייה סבן פצה
 6. ה ג ה ג
 7. אברהם נ סדיד פצה יצחק פרשותי פצה
 1. בו רייס פצה ב ½ א ½
 2. ב א
 3. ..].יר פצה מנצור בוחירי פצה
 4. ב ½ א ½ ג ב
 5. נוציר..? פצה
 6. ה ג
 7. וסעדיה פצה
 8. ב ½ א ½
 9. וניסים פצה
 10. ב ½ א ½
 11. נוציר פור[י]ך פצה
 12. ב ½ א ½
 13. מנצוו פצה
 14. א ½ א
 15. עוביד פוריך. פצה
 16. . א ½
 17. בו ריס תגר פצה
 1. אברהם עושישה פצה
 2. ה ג
 3. ר סעדיה פצה
 4. ה ג
 5. ר סעדיה פצה
 6. ב ½ א ½
 7. ניוציר [כך] פצה
 8. א ½ ..
 9. יום טוב פצה
 1. נוציר פרשותי פצה
 2. ה ג
 1. ב.[..]. אלברברי.....
 2. מביע
 3. אברהם אלחרירי פצה ביד אליה....
 4. יחיה פצה..... פצה
 5. ה ה ואיצא ב
 6. יהודה פצה עונב רומי פצה
 7. ה י ואיצא....ג
 8. ר משה פצה פצה
 9. ב ½ ב ד
 10. פרגלה חזן -- פצה ואיצה פידית אלב...
 11. ה ד וגירו פצה.[
 12. יחייה סבה פצה ואיצה פידת
 13. ה ד לעב פצה
 14. נוציר פוריד פצה סח
 15. ה ד
 16. יצחק קרלנו? פצה
 17. א א
 18. יהודה הפוריך פצה
 19. ה ד
 20. חברה פצה
 21. א ½
 22. נוציר נ סדיד פצה
 23. ה ג ½
 24. ר סעדיה פצה
 25. ד ג ½
 26. יהודה פוריך פצה
 1. נוציר פוריך פצה
 1. מרחבה פצה
 2. ½ ..
 3. יוסטוס ג פצה
 1. יוסף פצה
 2. ב ½ ב
 3. נוציר פצה
 4. ב ½ ב
 5. אברהם נ סדיד פצה
 6. ג ב
 7. מרחבה פצה
 8. א.. ½..
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 1822a.76: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)