רשימה או טבלה: ENA 1822a.65

רשימה או טבלה ENA 1822a.65

תגים

תיאור

Account, dated 1516 (ttqkb = 922, i.e. 1516 CE), in Hebrew, mentioning a khizana, treasury, seemingly a box in which all revenue was deposited and from which all expenditure was made. Nothing like this appears in documents from the classical Geniza period, which, Goitein writes, reflects 'the cumbersome system of financing the social services [which] had its source partly in the general technical imperfections of medieval administrations. The accumulation of public funds in one treasury was to some extent avoided in order to preserve them from the overreaching of rapacious government officials.' Written in the Hebrew language, and the writer, although using that Arabic word and dating according to Muslim months, apparently was a European, to judge from his spelling of Arabic names. (Information from Mediterranean Society, II, p. 101 [date given on p. 543]). Perhaps better explained by the non-corporate nature of the community in those centuries, at least. This late document may reflect the custom of Jews from Europe, who were used to a more corporate form of organization. One side: assets (=left in the khizana); other side, payments (=I gave to), with recorded total of one thousand 186 dr. (dirhams) (Information from Cohen)

ENA 1822a.65 1

1

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. ל
 2. נשאר ללכזאנה ה ר לא דר׳.....
 3. מן......... ל דר׳
 4. מן סידי אחמיד ר׳ דר׳
 5. מן אשמי? ק דר׳
 6. מן ס[ידי....]....מן אסוכרי ק׳
 7. מן חק אלקורנפול? שכה דר׳
 8. מן חק אלמסתיכא? שכה דר׳
 9. מן חק אלכיש? ד׳ דר׳
 10. מן חק אגוני? לב דר׳
 11. מן חק אשער כד ד׳
 12. א[גומלה (=אלגמלה)] מיל? תעד
 13. נשאר רפח
 14. ..ה היה יום אלארבע
 15. חדי עשר גומד אלאויל
 16. שנת תתקכב

תרגום

ENA 1822a.65 2

2

verso, left side

 1. נתתי ללקאלעה? מ דר׳
 2. נתתי לש....... ٠ דר׳
 3. נתתי בן אלאעץ? ק דר׳
 4. נתתי ללכזאנה לויבה? ק דר׳
 5. נתתי חאק אלתאגר בזאר קכא דר׳
 6. נ]תתי לשאיך צלאמה ?
 7. אשיך עבד אלקדיר אלכוליבאתי? ל׳ דר׳
 8. לנ׳ פוראיג י׳ דר׳
 9. נתתי ללכזאנה עלי יד סידי יוסף קמ דר׳
 10. נתתי לסידי אחמיד אסוניאר? ל? ד[ר׳]
 11. נתתי לסידי עמיר צ דר׳
 12. נתתי למוברך טו דר׳
 13. נתתי לאברהם אלחכים טו דר׳
 14. נתתי ליחיה קל דר׳
 15. נתתי לסידי אחמיד מ דר׳
 16. נתתי לל....... דר׳
 17. נתתי לסידי אחמיד כ דר׳
 18. נתתי ללחכים טו׳ דר׳
 19. נתתי ללחכים טו׳ דר׳
 20. נתתי ללחכים טו׳ דר׳
 21. נתתי למוגיב בולק יב׳ דר׳
 22. נתתי לסידי יחייא קנ דר׳
 23. נתתי ללמדרצא? קנ דר׳
 24. אגומלה(=אלגמלה) מיל קפו דר׳
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 1822a.65: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)