רשימה או טבלה: ENA 1822a.86

רשימה או טבלה ENA 1822a.86

תגים

תיאור

Late list of wealthy contributors, about 30 per week (Information from Goitein index cards.) Verso: There are also several lines of Arabic script.

ENA 1822a.86 1

1

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. [פרשת אתם נצבים היום כלכם] לפני

--- -- -- --- ---

 1. ..........י]הודה יעקב מנצור יום טוב חיים

-- -- -- -- --

 1. .....]..לסל? סלמאן ביתן ברגות יהודה

-- --- -- ד ½ -- -- --

 1. שבת אבירו מכחל כליפה כלפה סי' טוב מרדוך

ונדר כל..

-- -- -- --

 1. חביב יוסף וחביב? ריווח משימס? בינמן [כך] שחאתה

--

 1. חזאם יחיה

פרשת וילך

-- -- -- -- -- --

 1. מנחם שלמה יהודה יעקב מנצור יום טוב חיים

-- -- -- -- -- --

 1. מנשאדו פליפל סלימאן ביתן ברגות יהודה

-- -- -- --

 1. שבת אבירו מכחל כלפה כליפה סי' טוב מרדוך

-- --

 1. חביב יוסף וחביב ריווח בנימן שחאתה

-- -- --

 1. יחיה ישראל חורה מכסורין
 2. חים כלפה כליפה
 3. האזינו סי' טוב ריווח
 4. פליפל בנימן תאשיכו?
 5. א א א

margin left (different hand)

מאמתי קורין

שמע בערבין

אשר הוא (עם נקודות)

bottom, upside down (different hand)

אמת ואמונה כל זאת קים

תרגום

ENA 1822a.86 2

2

ENA 1822a.86 3

3

ENA 1822a.86 4

4
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 1822a.86: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)