רשימה או טבלה: Halper 467

רשימה או טבלה Halper 467

תגים

תיאור

List of about 95 prospective contributors, consisting of 4 columns on recto and one on verso. Col. I is superscribed Massasiyyin, the is, people living in the Massasa quarter. Likewise 'Attarin in col. III must be understood as an abbreviated form of 'Square of the Perfumers,' for many persons listed had professions other than 'attarin. Col. V Physicians, 13 names, mostly known. From the time of the Nagid Avraham Maimonides (1205-1237). (Information from Mediterranean Society, II, p. 508, App. C 136)

Halper 467 p. 1

p. 1

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).

תרגום

Halper 467 p. 2

p. 2

recto left-hand page (right-hand page is blank)

אלאטבא

אלמולי אלמהדב שצ

אולאד אלרייס שצ

אלגאון אלמ..

אלמשמיע מפצל

אלשיך יוסף וולדה

בן אלבלאגלי

ר` ישועה שצ

אלשיך אבי אלמעאני

אלשיך אלנגיב סגן? //מצנפת//

אלשיך אל.. כהן //ראמדי?//

אלתקי בן אלגדיל?

מכארם בן אל..לי

אלשיך אבו אלמעאני

verso, right-hand page

אלמצאצין

נחום בקאל

אסחק בקאל

מוסא צבי לבאב?

בן אלמגד

יעקוב מגרבי

יוסף חרירי

... אלצאנע

אלנפיס שראבי

בן אלסופר צגיר

אלמומחה הבן

הלאל רביד אלכהן

בן אלענברי ואכיה

סלימאן צבאג

אבו אלעלא בן דניאל ..............

..אל ... .........

.........

.....

.... בן ....

בקא בן ....

אלשיך אבי אל...

אכיה מחאסן

אבי מנצור אלזיאת

בן מסלם

אבי אלכיר....

מפצל בן מראוחה

כלף אלצבאג

בן אלמזער?

בן מוזונה

פתוח בן אלסופר

בן אלמסמוני

סלאמה

בן געואן

בן אלמטר

יוסף מכר?

סלימאן

אברהאם זבהו?

ומעאני

כלוף אזדאדי?

בו נצר מחלי

אסחק גיאל?

]........[

]........[

].........[

.........

.........

.........

......

בו אלעלא

...ף

verso, left-hand page

אלעטארין

בן ר` אלעזר //...// אבו אלפצל

בן חדיד אבי אלעלא

אולאד נפיע

אולאד אלמשוקין

רביב אלמשמיע

...ד אבן אללחאם

אלב..ר בן נפיע

מחאסן נקלי

בו נצר נקלי

אלשיך בו אל...

]...[..

אלעדני

בן אלכאמכי

אלסעיד אלשיך אבו אלפרג

... אבו אלעלא

אלשיך אלנאכודה

אולאד אל...

......

אלשיך אבו ]...[

בן אלצנא]..[

אבן בשאר ....

אלכליל ]..[..

ואכיה ע.]..[

בו אל.]...[הו

זב]י[ בן אל...

בו סעיד

מכארם

..... אלראיס

.......

בן אלדיאן

אלמזגלל

אל....

אלרשיד

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Halper 467: University of Pennsylvania Libraries