רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. e 94/22

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. e 94/22
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
    כולל digital edition