רשימה או טבלה: T-S NS J98

רשימה או טבלה T-S NS J98

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Distribution of 150 pounds of bread to 39 households, in the same hand as T-S Misc.8.61. The large number of households receiving 3 loaves was clearly attributable to some monetary shortage, when the normal ration of 2 loaves per person could not be maintained. The additional allocations (verso: ziyada fi al-'aniyyim) were certainly answers to protests. The symbol א following numbers for some names might be a Coptic fraction. (Information from Mediterranean Society, II, 452, App. B 47 [dated to1210-1225]).

T-S NS J98 1v

1v

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. ר׳ידותון ה٠
 2. בואלפרג^ומר
 3. ד

r 3

ם

 1. בית צדקה
 2. ג
 3. בנאת נסים
 4. ג

5

 1. בןאלמליגינח]

ם

 1. בן אלבלביסיה
 2. ו [[ה]] 11.ff
 1. וננה» 11.ff
 1. טאהר כאנדם
 2. יד׳ ם
 3. מחאסןאלכאדם
 4. ט
 5. בןאלדרינסיה
 6. ג
 7. בן ופא
 8. ג
 9. אלעגמי
 10. ד׳
 11. טבתי
 12. ה
 1. דארעטיה
 2. להא ולבינתה]א'
 3. ד
 1. ד
 2. בן סמיסמה
 3. ג׳ א׳ ם
 4. יוסף زة٦١ه٦
 5. ד
 6. חמאה אלותיר
 7. ٠ ד׳
 1. ٠ ד
 2. אם נצר
 3. ב׳

ם

 1. בן אלקאסנה? אלמצרי
 2. וסתה צביה
 3. ו
 4. אלמחליה
 5. ב ם
 6. חמאה אברהינם]
 7. ב א
 8. עגוזהמערפת//הא//
 9. בא
 10. בית סאאן?
 1. ב
 2. דויריה
 3. ר׳ אברהם אל...
 4. ג
 5. ארבלי
 6. ג
 7. אם מליחה
 1. אמראה אבו עלי אלצירגפי
 1. ה׳
 1. בן אסמאעיל
 2. ד
 3. אםבואלפרג
 4. ב
 5. עזרא נזר?
 6. ג ב
 7. למהדבאלרקי
 8. ג
 1. ג
 2. אם עזיזה
 3. ג
 1. אלכמכיז אםכפ[א]ואבןבנתהא
 2. ג ד

תרגום

T-S NS J98 1r

1r

Verso

 1. אלבוניה
 1. בדורה
 2. ג
 1. זיאדהפיאלעניים
 2. בן؛؟ונהאכואםעזיזה
 1. מוסיצביזגאגמחלי
 1. אםאסד בל פרג لا١ه١
 1. ני אי אילה לח פיני] טחאו
 1. תואב ופא
 1. ר׳ יוסף אנא
 2. ½ 70 ½ [.]
 3. ½ 70 + 10?
 4. אברהיסצהראלמורה

Upside down

 1. ½ 2
 2. בןאלמזוגי
 3. נצף ½ ח׳
 1. 20 ½ 11))
 1. 2ز1 + ½ 12
 2. ½ 32 4 ½
 1. מ^תרא אלכבז יום אלגמעה
 2. קנטארונצףאלתמן קבץ
 3. ¼ 13 ½ 33
 4. מטת כו׳ ורק ביאץ בסתיו אלתמן
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J98: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.