רשומה קשורה ל-מכתב: DK 333 (alt: 18)

מכתב DK 333 (alt: 18)
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, "מכתבים ומסמכים קדומים: מגנזי דוד קופמן ז"ל‎" (in Hebrew), Tarbiz‎ 20, no. 1 (Jerusalem: Mandel Institute for Jewish Studies / המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, 1949), 191-204.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 193-195
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #463
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 5. ציטוט
  Marina Rustow, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
  כולל digital translation