מכתב: DK 228.2 (alt: 228/A, XVIII)

מכתב DK 228.2 (alt: 228/A, XVIII)

תגים

תיאור

Letter from Natan b. Nahray, the uncle of Nahray b. Nissim, in Alexandria, to Nahray's son, Abū Saʿd Nissim b. Nahray, in Fustat, ca. 1066. The letter relates many commercial matters and mentions Avraham al-Derʿi as Natan's commercial competitor in coral trade. From Nahray's title and from the fact that Nissim is already grown up and involved in trade, one can conclude that the letter was written in the late nineties of the 11th century. Doc. #43 in Nahray's archive. Mentions various goods: silk, clothes, pearls, lapiz lazuli and tin (Gil, Kingdom, Vol. 3, p. 439).

תיעתוק

Miriam Frenkel, The Compassionate and Benevolent: The Leading Elite in the Jewish Community of Alexandria in the Middle Ages‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, 2006).

Recto

 1. עלקת אליך האדה אל רקעה ען סרעה יא סידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם תאידך
 2. ונעמאך ען סרעה וקד תקדמת כתבי אליך עדה ארגו וצולהא אליך אן שא אללה ואנא
 3. אסל תפצלך פי אן תסאל יוסף בן נסים אל כהן פי אנג'אז דלך אל חריר כיף מא סאהלה
 4. אללה תעאלי וקד וצל אלי כתאב אל מדכור יקול פיה אנה וקף עליה וג'אב אל משתרי פוג'ד פיה
 5. ט' כלע כשנה בלדי מקארבה פאמתנע אל משתרי ענה ואנא יא מולאי מא כאן פי
 6. רחלי בעץ מן דלך והאדי אלדי אוגב בקיאה להאדי אל וקת פאחב תעלם בדלך אלי רבנו
 7. שמ'ִ צו' ונעלמך סלמך אללה אן אנפדת אליך צחבה ברכאת אל חמאר קפץ מרג'אן
 8. ואל אזורד אלדי לכם ופיה רקעה באל עדד ואל וזן וקפה מחאר קזדיר עדדהא ק"ח
 9. וזנהא ל'א' רטל ונצף אל אג'רה ען דלך דינאר ארג'ו וצולהא אן שא אללה ותסרע
 10. עלי בכתאבך בוצולהא אן שא אללה וקד בלגנא אן כרגת אלי [ ] אלי פי דאר אל צרב
 11. ומא אשך אן אכדת תמן אל סביכה אן שא אללה וקד דכר לי אבו יעקב יוסף בן נסים
 12. אנה אופאך כח' דינ' וקירט אחסן אללה גזאה פנחב תחתה לי פי אנגאז אל
 13. חריר ואן קדרת אנת עלי ביעה ביעה לי בחית תכון אל אצול סאלמה וקד
 14. טלע ר' אברהם אל דרעי יביע אל מרגאן אלדי לה ענד יוסף בן נסים נחב תעלמני
 15. איש אלדי עמל ואן כאן ללמרגאן סוק ואן כאן לה טאלב

תרגום

ע"ב

 1. נעמל עלי אל טלוע אן שא אללה ותעלמני אסער אל בצאיע כלהא ואנא אכתב
 2. אל אבראת אלדי עלי אכת אל שיך אבו אלחסן נ'ע' ואנפדהא לכם פלא
 3. תכאטבו עליהא ר' אברהם בשי וכתבת ען סרעה ערב שבת קראת עלי
 4. כאצת מולאי אתם אל סלאם ומולאי אל ואלד אגל אל סלאם ונהראי ולדי
 5. יכצכם באל סלאם ושלום וחיים יוסיפ{!} לך

כתובת

 1. מולאי אל שיך אבו סעד נסים ביר'נהראי מחבה ושאכרה נתן בן נהראי נ'ע'
 2. בית דין הגדול ש'מ'צ'ו'
 3. אטאל אללה בקאה ואדאם נעמאה