מכתב: ENA 3765.4

מכתב ENA 3765.4

תגים

תיאור

Letter of condolence from Daniel Nasi b. Azarya on the death of Ephraim b. Shemarya, addressed to his son-in-law Ghalib.

ENA 3765.4 1

1

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. מן דניאל נשיא כל ישראל
 2. אל מחמד עינינו ויקירנו ואהוב נפשנו ר גאלב יחייהו אלהינו וישמרהו ויעזרהו וינצרהו
 3. ביר זכרו לברכה גם יברך את חמודו היקר וכל קרוביו ואוהביו והנילוים עליו
 4. נצח אנא כתיר אלשוק אליך יא אור עיני ויקירי אחייך רח מדימא ללסואל ען

אכבארך

 1. סאילא ללה תעאלי חראסתך ואגראך עלי גמיל עואידה ואתצל בי פי הדה אלאיאם מא
 2. אקלקני ואחזן קלבי ואוחש אלדניא עליי והו ופאה חשובנו החבר זכרו לברכה ולקד
 3. עז עליי דאך ובקית עדה איאם לא אדרי מא אקולה כאיבא פי אלגאיה למא כאן ביני
 4. ובינה רצי אללה ענה מן אכיר אלמודה ולחקוקה אלתי תתאבעת אליי זמאן בעד זמאן
 5. ווקת בעד וקת ולקד [ ] אלגמאעה חרסה[א אלל]ה לא עוץ ענה

וגדד

 1. מא אשך פי תגדדה וקת בעד וקת כלמא כאן מוצע פקדה וייי ירחמהו וירווח
 2. מלונו וישים מושבו אצל עץ חיים בגן עדן ויאחד [ע]מידתו עם אלה לחיי עולם
 3. וינחמך אתה נכבדנו ויקירנו על אסיפתו נחמות רבות נחמות שלימות ויאריך
 4. בטוב ימיך ובנעימים שנותיך ויחדש לך ששונות וגילות תמור העצב הזה
 5. גם יחתום בעדך חותם חיים חותם שלום וכן יהי רצון וקד כתבת אלי אלגמאעה
 6. כתאב עזא עליה רחמה אללה ודכרת פיה בעץ מא יסתחקה עליי ואנת יא סיידי

// حرس[ك الله] //

 1. תשד פי אמר קראתה ותגרי עלי עאדתך אלמשכורה לא עדמתך ומנד סאר
 2. אבו אלפצל אידה אללה מן אלקדס מא ערפת לה כבר ואסלך אן תערפני וצולה וארגו
 3. אנה פי חיז אלשלום ויעז עליי במא אשרף עליה מן הדא אלכבר אלוגיע וייי ירפא שברו
 4. ויחבוש מזורו ושלומך יקירנו ירבה לעד ישועה

 1. القيس بن خطاب الجفي... المختار بن ابي قدة
 2. حسان بن كثير يحيى الجهبذ بن شرف
 3. نعمان المري بن عبد صاحب الكتان سفيان ريحيغ ابني حسين
 4. ליקרנו הנכבד עלינו ר גאלב יחייהו ביר זכרו לברכה ישועה
 5. אלהינו וישמרהו
 6. لسيدي ابي نصر غالب ختن الحابار ابو كثير القاهرة

תרגום

ENA 3765.4 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 3765.4: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain