רשומה קשורה ל-מסמך שלטוני: CUL Or.1080 J7

מסמך שלטוני CUL Or.1080 J7
 1. ציטוט
  Geoffrey Khan, Arabic Legal and Administrative Documents in the Cambridge Genizah Collections (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).
  לdigital edition, מהדורה, מהדורה, תרגום, דיון ראה
  • doc. 73
  • Doc. 73
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #196
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה