מכתב: CUL Or.1080 J26

מכתב CUL Or.1080 J26

תגים

תיאור

Letter in which an heir informs his correspondent that no one, the government included, had any claim on his inheritance and adds that his case was unambiguous. Only the question whether the government would take one half or three-eights remained open. Dated ca. 1100. Mentions that the judge is sick. (Information from Mediterranean Society, II, pp. 397, 607)

CUL Or.1080 J26 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בשמ
 2. תקדם כתאבי אליך יא סיידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם
 3. נעמאך אעלמתך פיה וצולנא אלי קוץ ואן מצית בתוקיע
 4. אלי מולאי אלקאצי יוגת (!) פיה אן מא להם וארת ולא לדיואן
 5. קאל אלקאצי לא בד לי מא אסתצהר פי אלרבע ותמן
 6. או יגיני תוקיע קאצי אלקצא (!) וכתבנא אלכתב יום ערבה(!)
 7. אלעיד ומא אלוקת נעלו בהא (?) אלא אנפדתהא לך בלא
 8. עלואן וצעב עלי וצול אלקטאע יום אלעיד ואנחדארהא
 9. יום אלסבת ולם אקדר אכתב פיהא כתאב ואנא נכשא
 10. אנהם יבטו עלי בתוקיע ונאכד אלנצף ותמן . .נחך
 11. ומא יצח פי אידינא גיר אלנצף פאללה אללה יא
 12. מולאי אלשיך אבו אלפראח(!) תלזהם ותדא. בהם ואנא
 13. אטול רוחי אלי אן יגיני אלפיג ביש מא וצל אלפיג
 14. פעלת חתי לא יבקא עלי . . .ד ולא מלא. .
 15. פמא נערף גואב אלכתאב אלא מנך ולפיג מא

right margin, diagonal lines at 180 degrees to main text

יערף גיר דכאנך | וקד אתפקנא מע | אלפיג עלי דינ ונצף ורבע |

אתסלם רבאעי | ובעילה דינ ונצף | . . . . . . . . . |

top margin, diagonal lines at 180 degrees to main text

דינ ויכרמוה ויתם עילה | מא ינפק | ושיך אבו | אלקאסם בן סבק (!) יסאל |

ענך והו אלדי שחד עלי | בלפיג אלאן אלשופיט | וגע אעלמתך | דלך

תרגום

CUL Or.1080 J26 1v

1v

verso

 1. כצצתה(!) באתם אלסלאם וסיידי עלאן אלסלאם ואנא אהוא
 2. אסחאק נכץ כצרתה אלסלאם וסיידי עלאן אלסלאם ומולאי
 3. אלשיך אבו יעקוב יוסף אלסלאם וצחבת(!) אלפיג כתב אלי
 4. אצחאבנא ופיהא כתאב אלי אלשיך אבו סעיד מכלוף צהר
 5. אלשיך אבו סהל פאן כאן במצר תסלמה לה ואן כאן
 6. אנחדר תוליה מע כתבי אל אסכנדריה דכאן הלאל בן
 7. בניאם לא עדמתך ולא כלות מנך ושלום

bottom margin, straight lines at 180 degrees to main text. Address. Arabic:

 1. סדי ומולאי אלסבח אבו אלפראח ערוס שאכרה דאוד בן יוסף
 2. בן יוסף אדאם אללה עזה פסטאט
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Or.1080 J26: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.