רשימה או טבלה: T-S NS J78

רשימה או טבלה T-S NS J78

תגים

תיאור

Inventory of a wine cellar, listing the sales of a retailer who at the opening of the store had 650 tamawiyas (containers for wine) in his makhzan and sold quantities ranging from a quarter jar (twice) to 110 jars. (Information from Mediterranean Society, IV, p. 258, and from Goitein's index cards)

T-S NS J78 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בן משאקה קוי
 2. בן כליל רבע
 3. בן סיננאת יג
 4. . . . . . .] ח
 5. אלא. . . . . י
 1. ביד אלשיך אבו נצר י
 2. וארבע טמאויתכל
 3. ודרהמין עגוה
 4. וארבע דראהם פכאר
 5. זח ען צבי בן אלקציר

תרגום

T-S NS J78 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J78: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.