מכתב: T-S NS J35

מכתב T-S NS J35

תגים

תיאור

Letter from a schoolteacher from Algeria who taught in small town in Egypt and travelled every year to Fustat to obtain a pesiqa there (i.e., a post), instead of teaching privately, but was not successful. (S. D. Goitein, Mediterranean Society, 2:107, 553) EMS

T-S NS J35 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. . . . . .] ב. .א.[. . . .
 2. יגריני עלי עואידה אל
 3. כרימה אלמאלופה מן
 4. פעלה אלגמיל מע כל
 5. עובר ושב וכאצה
 6. מע בעלי תורה ומא
 7. כפא ענך חאלי וחאל
 8. עאילתי וכאצה
 9. מעי צבי צריר ואן
 10. דכלת אלי מצר סנה
 11. בעד אכרה ולם
 12. יעמל לי בציקה פי כניס
 13. לאן עלי ימין לא עמל
 14. בציקה פי כנ[יס] מנד
 15. סנתין ומא צאר א[חד
 16. ידפע שי לשום שמים
 17. אלא עלי אלעלאניה
 18. והצדיק אבד וכאן מולאי
 19. אלשופט ימצא רחמים
 20. רכן וסנד וכאן לי עליה
 21. רסם ובקי מולאי אלשיך
 22. אבו עלי אחיאה אללה
 23. אכוה יעאמלני בכל
 24. גמיל פי כל טריק והדה
 25. אלטריק מא קרבת עליה
 26. כופי מן בעלי המ[. . . .
 27. אסאלה אן יכצה עני
 28. באתם אל[סלאם

תרגום

T-S NS J35 1v

1v

verso

 1. . . . . . . . .]לה[. . .
 2. . . . .]ה. .[. . . . . . .
 3. וקת בחצרתה ו. . .
 4. עלי כגק מור אלשופט
 5. ימצא רחמים פי אל
 6. מחאפל ולה עליך רס[ם
 7. ומא וצל אליך עסא אן
 8. תגריה עלי עואידך
 9. וכאצה אהלה מן
 10. צהרשת נאכד לה
 11. בהא חויגאת יכון לך
 12. אלתואב אלגזיל וכדלך
 13. מולאי אלשיך אבו זכרי
 14. לי עליה רסם ותכץ
 15. עני אלשיך אבו אלפרג
 16. סמך אלדעוה ותקול
 17. לה אלמעלם אלקלעי
 18. יכצך באפצל אלסלאם
 19. ותכץ נפסך אלכרימה
 20. באתם אלסלאם ושלום
 21. ומא תחצל תדפעה ללסגלת

Verso - address

 1. מולאי אלשיך מבורך . . . . .
 2. אטאל אללה בקאה בר אברהם נע
 3. שאכר איאדיה אלמעלם אל
 4. קלעי
 5. الشيخ ابو الفضل بن سبرا
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J35: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.