מסמך משפטי: T-S NS J357

מסמך משפטי T-S NS J357

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Upper part of a will in a hand that resembles that of ʿImmanuʾel b. Yeḥiʾel (active ca. 1231–65), in which the husband of Sutayt bt. Nadiv clarifies that half of the house in which he lives belongs to his wife, as well as the jewelry that has been given as collateral to Yosef Ibn Nufayʿ in Fustat against a loan of 150 nuqra dirhams; "it must be ransomed with the money of the orphans." Lastly, the female slave named Nasrīn [belongs to Sutayt]. (Information from Goitein's index card and from Med Soc III, p. 255 n. 35.)

T-S NS J357 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. שכיב מרע ואוצא במחצרנא וקאל אשהדו ע[לי
 2. אנני געלת זוגתי סתית ברת נדיב סט נאמנת פי
 3. אסתיפא חקוקהא אלדי עלי מן שטר כתובתה
 4. ונדוניתה ונצף אלדאר אלתי הי אלאן סכני הי ל[הא
 5. שאיעא גיר מקסום והי איצא כאנת מכתתב[ה
 6. פי גמלה נדוניתה ואלמצאג אלמרהון פי מצר
 7. ענד יוסף בן נפיע להא יסתפכו מן מאל אליתומים
 8. ותדפעוהם להא לאן עליהם מאיה וכמסין דרהם
 9. נקרה ואלגאריה אלמסמאה נסרין הי בגמלתהא
 10. . . . . . . . . . . .]ל[. . . .]צהרה צמ[אן . .

תרגום

T-S NS J357 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J357: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.