מכתב: T-S NS J34

מכתב T-S NS J34

תגים

תיאור

Short note to Muwaffaq, accompanied by quantities of “hindi” and “lādan” (labdanum), instructing the addressee to sell them. (Information from Goitein's index cards) EMS

T-S NS J34 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. ב
  2. אלי חצרה מולאי אלשיך מופק אדאם אללה
  3. עזה אנני קד ארסלת צחבה כלף כריטה
  4. הנדי וזנהא איא רטל ורבע ולאדן יב ונצף
  5. אלהנדי אנת תערף זבונה ואלאדן(!) לא תביעה
  6. באקל מן כל רטל ד ורבע ואדפע
  7. לכלף א. ואלחצרה מכצוצה באתם
  8. סלאם ואיש מא תחצל

right margin, straight line at 90 degrees to main text

  1. מן אלדראהם ארסלהא לי

תרגום

T-S NS J34 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S NS J34: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.