מסמך משפטי: T-S NS J32

מסמך משפטי T-S NS J32

תגים

תיאור

Legal document in which Abu al-Baqa gives to his married son Mukaram the rights to one half of the black female slave named Musk he had inherited from his deceased wife.

T-S NS J32 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. למא כאן יום אלאתנין והו יום אלואחד ועשרין
 2. מן שהר תמוז חצרת אנא ואלמלמד אבו
 3. סעיד שצ ושהדנא עלי אלשיך אבו אלבקא
 4. אלמערוף באבן אלמצן אנה קד אוהב אל.
 5. ולדה אלשיך מכרם נצף אלגאריה אלתי
 6. ורתהא מן זוגתה ולא לאבו אלפרג
 7. אכ]ו אלמכרם פיהא מלכיה אצלא ואן הדה
 8. אל]מתנה מתנת בריא מעכשיו תם אקנינא
 9. מן אם זוגת מכרם אנהא והבת נצף
 10. תלך אלגאריה בעינהא אלתי אסמהא מסך
 11. . . . . . . . . .] אלתי ורתתהא מן אביהא
 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] לאבנתהא
 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] זוגה
 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] אלכהן
 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] מכרם
 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] אלמדכו[ר
 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] ותאריך
 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] אלסנה
 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .].כורה
 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]. .נה

right margin, straight lines at 90 degrees to main text

 1. אלסודה אלדי אסמהא
 2. מסך

תרגום

T-S NS J32 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J32: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.