מסמך משפטי: T-S NS J318a

מסמך משפטי T-S NS J318a

תגים

תיאור

Account of repairs of a house, written by Ḥalfon b. Menashshe (ca. 1127–39 CE). (F. Niessen and A. Shivtiel, ed., Arabic and Judaeo-Arabic Manuscripts in the Cambridge Genizah Collections, 600) EMS

T-S NS J318a 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

a

 1. בש רח
 2. צח ללשיך אבו עלי [
 3. הזקן נע ען עמא[רה
 4. כניסתין אלמעמור[תין
 5. דאר אלתי פי דאר [
 6. ופי דאר בן אב[ו
 7. וחראסה וען מא[
 8. ולאכת אלשיך [
 9. דרהם עמאר[ה
 10. באלכשב וד[
 11. לאסמ[
 12. פי דאר [
 13. וסתה [
 14. אלי [
 15. ד[
 16. . .[

right margin, straight line at 90 degrees to main text

אלשאמיין ות. .ב ותליים ותרמים דלך קיו דרה[ם] . .לך

b

 1. ]תפא מן דלך פק[
 2. ]א לה ומע דלך [
 3. ]דור ילתמס ביע דא[ר
 4. ]צף מן דלך ומה כא[ן
 5. ]ה וכאן דלך יום אל[
 6. ]טרות בפסטאט מצרים [
 7. ] כהן ראש ישיבת גאון יעק[ב

תרגום

T-S NS J318a 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J318a: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.