מכתב: T-S NS J289

מכתב T-S NS J289

תגים

תיאור

Letter in which the writer reports that he stayed for the Sabbath in Qalyub and continued his travel on Sunday. (Information from Mediterranean Society, I, p. 299.) Likely same handwriting as T-S 10J18.8.

T-S NS J289 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. יצל כתאב חצרה מולאי אלואלד
 2. אחיאה אללה וגעלני מן גמיע
 3. אלאסוא פדאה ומן תופיקה לא
 4. אכלאה עלי יד מולאי אלשיך אבו
 5. אלחסן בן אלדמיאטי שמצ ידכר
 6. פיה תאכר כתאבי ענה הדה
 7. אלמדה ולם יעלם עדרי פי דלך
 8. ודאך אננא כרגנא יום אלגמעה
 9. ואסבתנא פי קליוב ואלחמאר סאלם
 10. פלמא כאן יום אלאחד יום רחילנא
 11. מן קליוב גאבו אלחמאר והו ישמע
 12. פלם אתמכן מן רכובה פדפעתה
 13. לליהודי אלדי בקליוב והל. .ל[. .

תרגום

T-S NS J289 1v

1v

verso

אחיאה אללה .[

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J289: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.