מסמך משפטי: T-S NS J273

מסמך משפטי T-S NS J273

תגים

תיאור

Summary of a power of attorney. Levi b. Ibrāhīm appointed Abū ʿAlī b. Barukh to obtain for him the implements of a silk weaving workshop in the Egyptian village Dahshūr from Maʿālī b. al-Ruqūqī. See Bodl. MS heb. a 2/9, where Levi b. Avraham signs the will of the silkweaver Abū l-Faḍl who leaves silk weaving equipment (l. 12) to his eldest son. Same expressions apear in this document in l. 3.(Information from Goitein's index cards)

T-S NS J273 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. האדא מא וכל לוי בן אברהים לאבו עלי בן ברוך כאן
  2. יאכוד אלעדה מן מעאלי בן אלרקוקי אלדי פי דהשור
  3. עדת אלקזאזה מנהא אלמטוה וסבעה קטע
  4. אמשאט מנהא תלאתה כמאסי וארבעה רבאעי
  5. וארבעה אזואג מקאבץ מנהא אתנין כמאסי
  6. ואתנין רבאעי ותלת מכאכי וזוג מגאזל ומרזבה
  7. סנדייאן ואלמנאורה ואלמתית ואלסלבה ואכרינד
  8. אלגול וסיכנתין(!) אלואחדה בולאד ללדביחה
  9. ואלסלאם

תרגום

T-S NS J273 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S NS J273: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.