מסמך משפטי: T-S NS 325.8

מסמך משפטי T-S NS 325.8

תגים

תיאור

Statement originally accompanying a will belonging to Abu al-Baqa. The will has not been found, but from this document it is clear that it comprised 11 assets with a total value of 204 3/4 dinars and 140 dirhams. (Information from Mediterranean Society, I, p. 264; also Goitein index cards)

T-S NS 325.8 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. אלדי ללשיך אבו אלבקא אלמוצי ענד
 2. אלנאס מן גמלתהם ענד בהא בן אלשיך
 3. מפצל אלכהן בן אלדמיאטי עינא
 4. כו
 5. וענד מנצור בן אלנאילה פצלה וקרצה עינא
 6. [[כד]] יד
 7. וענד פתוח אלקליובי עינא
 8. ו
 9. וענד בו אלפרג בן אלכבינה עינא וען ניל הנדי ז . . .
 10. כח ור ות
 11. וענד בו אלפרג בן דוירה עינא
 12. ח
 13. וענד סיד אלאהל אלקאהרי ורקא
 14. פ
 15. וענד בו אלחסן אלתלמיד אלקאהרי ורק
 16. ס
 17. וענד מכארם אלמחלי בן גאגא עינא בקיה
 18. [[ס]] מ
 19. וענד [[….]] מעמר אלקליובי עינא
 20. [[פ]] עו
 21. וענד אבי אלרצא בן אלשלישי עינא
 22. ג
 23. וענד מפצל בן בו גאלב… אלטביב עינא
 24. ג

תרגום

T-S NS 325.8 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS 325.8: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.