רשימה או טבלה: T-S NS 320.35

רשימה או טבלה T-S NS 320.35

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Verso: Right upper corner of lucidly written list of contributors, the first thirteen each donating 2 dirhams. All names appear in abbreviated form. Some of the same people as in T-S NS J235 (PGPID 4659). (Information in part from Mediterranean Society, II, p. 491)

T-S NS 320.35 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. אלמכין בן אלבדי(!) אלנדיב בן עמאר בן אלנהא

ב ב ב ב ב

  1. אלרצוי גית אלמהדב אלחמדת אלרצי אולאד. .

ב ב ב ב ב

  1. בו אלנגם בן דאווד בקא בן נעמאן אלעמיד אלרשיד

ב . .ם א .

  1. . . . . . . . .]פצל אלצאיג כר. . . בן אלשאער

תרגום

T-S NS 320.35 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S NS 320.35: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.