מסמך משפטי: T-S NS 320.29

מסמך משפטי T-S NS 320.29

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe (1100–38). Nafisa, the daughter of Kathir, the widow of Yaʿaqov ha-Kohen, sells the female slave Tawfiq, a minor, to the merchant Abu al-Barakat b. Sha'ya for the considerable sum of 18 and three/fourths dinars. (Information from Mediterranean Society, III, 331, 501)

T-S NS 320.29 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. אלבאיעה
  2. נפיסה בת מ כתיר דידיע בן עצפורה
  3. אלמנת מ יעקב הכהן דידיע בן אלמעוצה
  4. גאריה תופיק דון אלבלוג תדעא . .צון
  5. אלתמן יט אלא רבע ביע אלגלב
  6. ואן כאן תם חק לסוק כאן עלי אלמשתרי דונהא
  7. אלמשתרי אלשיך אבו אלברכאת בן שעיא

תרגום

T-S NS 320.29 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S NS 320.29: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.