רשימה או טבלה: T-S NS 320.26

רשימה או טבלה T-S NS 320.26

תגים

תיאור

Memorial list of successive members of the community of Fustat embedded in one of the regular prayers. (Information from Bareket)

T-S NS 320.26 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. ותהון זהירין לדלאה משיב הרוח ומוריד הטל יהי רצון לברכה
  2. ולא לקללה [[צ]] לשלום ולא למלחמה //לחיים ולא למות// לשובע
  3. ולא לרעב ממית ומחיה ואין דומה לך יתגדל
  4. כגק מ ור אפרים החבר בס גד וכג ר עלי //בס גד// החבר
  5. וכגק עלי הכהן הפרנס וחמודו [.]. אפרים ה. . .
  6. הפרנס וכגק מ ור דויד החבר בס ג וכ[. . . . .
  7. החבר בס ג וכגק נתנאל המומחה ו[. . . . .

תרגום

T-S NS 320.26 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S NS 320.26: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.