מכתב: T-S NS 184.48 + T-S NS 184.85

מכתב T-S NS 184.48 + T-S NS 184.85

תגים

תיאור

Note from Ḥalfon b. Menashshe (ca. 1100–38 CE) to 'my master the diadem (al-Nezer).' He needs to write a validation for a legal document and therefore needs to know the proper honorifics (וכיף יכון אלכיבוד) for Yosef b. ʿAṭṭāf, Elʿazar b. Avraham ha-Kohen, and Saʿadya b. Natan. Underneath the answers are provided. Cf. T-S NS 190.105 (PGPID 23842). Join: Alan Elbaum.

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. יא מולאי אלנ|זר תושמר לעד תנעם
  2. תעלמני מ|א יצלח יכתב פי אלקיום
  3. ליוסף בן ע|טאף ולאלעזר הכהן בר אברהם
  4. וסע|דיה בר נתן וכיף יכון אלכיבוד לכל
  5. מנה|ם ושלומך יגדל
  6. רבנ|א יוסף המעותד
  7. ומר | אלעזר הכהן
  8. ומ סעד|יה הפרנס בן נתן

תרגום