רשימה או טבלה: T-S AS 153.2

רשימה או טבלה T-S AS 153.2

תגים

תיאור

Accounts of a woman named Umm Abū l-Riḍā. For the month of Nisan "143." This probably means 4800 + 143 = 4943 AM, which is 1183 CE. (The other possibility is 5143 AM = 1383 CE.) Her associates include many Muslim and at least one Christian woman, who evidently work for a Jew: Sitt ʿIzz; Fakhriyya; Qaḍīb; the wife of al-Asʿad; ʿĀʾisha; Umm Jashm; Zaynab; Khātūn; Mīra; the Christian woman (al-Naṣrāniyya); Nasab; al-ʿAsāliyya(?); Fāṭima; Hinda. (Information in part from Goitein's index cards and CUDL.) ASE

T-S AS 153.2 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. חסאב א. אבו אלרצי פי אלזמן
 2. ניסן קמו ענדהא נ
 3. להא מן סת עז ד . ולהא ג
 4. כרג קיראט נחאס ולהא א . .
 5. ולהא יום גמעה אלעיד מן פכריה
 6. ב ולהא מן פכריה א . .
 7. ואיצא . . ומן קציב ב ולהא
 8. מן פכריה א . ולה קרגאג
 9. ב אלגמלה יז . .
 10. ולהא מן זוגה אלאסעד ג ומן פכריה
 11. א . ומן קציב א . ומן אם
 12. . . . . . . . אכדת עואז ברקה
 13. . . . ]די . וסבאג . . וכיאטה
 14. אנהא מן עישה א . ב
 15. ומן [ס]ת ע[ . . ]א . אל . . .
 16. [ . . ] מן פכריה ב
 17. ומן אם גשם ב . אכדת ען
 18. גזל לחמה . . ומן שנהוריה

תרגום

T-S AS 153.2 1v

1v

Verso.

 1. אלבאקי עלי משה
 2. . הא ד . זינב א
 3. כאתון ג . מידה ב ל

אלנצראניה א

 1. נסב ב . . אלעאסליה א .
 2. פאטמה ד הנדה ב
 3. אלגמלה כב
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S AS 153.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.